Rapport från Beredskapspolisföreningens möte med London Metropolitan Police

Den 17 november 2010 träffade delar av Beredskapspolisföreningens styrelse; Mikael Sörensen, Urban Nordell och Fredrik Brander, Alan Horton, Superintendent för Metropolitan Police London och ansvarig för Metropolitans ca 4000 frivilliga poliser. Detta är rapporten som skrevs efter detta möte och som från början publicerades på den gamla hemsidan. Rapporten i dess nuvarande form har omarbetats […]