Inrikesminister Anders Ygeman svarar Sigtuna Kommun

I sitt svar på Sigtuna Kommuns skrivelse till Justitedepartementet om att återinföra beredskapspolisen, skriver Anders Ygeman att även om ”frågan om beredskapspolisens eventuella återinrättande är högaktuell”, så återstår ett antal frågor som måste redas ut bland annat organisering , rekrytering, utbildning och finansiering. Inrikesministern skriver vidare att det med bakgrund av detta inte är realistiskt att tro att […]