FÖRENINGEN

Beredskapspolisföreningen grundades 2006 och är en fristående ideell förening som  vars huvuduppgifter är att främja samvaron mellan beredskapspoliser i Sverige, verka för att beredskapspolisens kompetens utvecklas, samt verka för att beredskapspolisen som resurs kommer samhället till nytta.

Medlem kan den bli som har genomgått RPS grundutbildning till beredskapspolis samt yrkespoliser med befattning inom beredskapspolisen.

Styrelsen:

Ordförande: Urban Nordell
Sekreterare: Pierre Osbeck
Ledamot: Fredrik Brander
Ledamot: Ebrahim ”Ebbe” Nikkhah-Dehkordi
Ledamot: Henrik Lindfors

Föreningens orgnr: 802 431-0586