Kammaren biföll utskottets förslag

Äntligen!!! Läs mer om detta på: Polisfrågor Justitieutskottets Betänkande 2020/21:JuU23 – Riksdagen Nu börjar resan för uppbyggnad igen…

Ny styrelse utsedd

Föreningen har haft årsmöte där man utsett ny styrelse, detta i samband med att Mikael Juul Sörensen valt att lämna föreningen. Den nya styrelsen ser ut enligt följande: Ordförande: Urban Nordell Sekreterare: Pierre Osbeck Ledamot: Fredrik Brander Ledamot: Ebrahim ”Ebbe” Nikkhah-Dehkordi Ledamot: Henrik Lindfors

Vårt yrkande till en ny Polisreserv

Onsdagen den 11 maj träffade ordförande Mikael Sörensen samt sekreterare Urban Nordell polisförbundets vice ordförande Anna Nellberg samt Christer Palmqvist Vi presenterade vårt förslag med införandet av en ny Nationell Polisreserv. Mötet varade i två timmar och vi ska få besked efter semestern hur polisförbundet ställer sig till vårt förslag. Här nedan finner ni vårt […]

Möte på Rosenbad 19 april 2016

Den 19 april träffade vår ordförande Mikael Sörensen Johan Moström på Rosenbad. Johan är politisk sakkunnig och arbetar för Inrikesminister Anders Ygeman. Mikael redogjorde för Johan om vår förenings förslag om en resurs likt beredskapspolisen men med utökade användningsområde. Då Inrikesministern hade uttryckt tankar om en resurs som kunde användas för att avlasta den ordinarie polisen, […]

Rapport från mötet med Centerpartiet den 14 mars

  Måndagen den 14 mars hade ordförande Mikael Sörensen möte med Centerpartiets politisk sakkunnig i juridiska frågor, Gabriela Chand. Vi pratade om beredskapspolisen och vad vi (föreningen) hade  för  förslag om att utöka användningsområdet för enheten. I ett första steg föreslår vi en ändring av namnet Beredskapspolisen till ett som är anpassat till den nya […]