Liberalerna återupprepar sin fråga till Regeringen

Roger Haddad (L) har återigen ställt en interpellation till Anders Ygeman angående ett återinförande av Beredskapspolisen. Detta med anledning av det under senhöstens försämrade läge och ökad arbetsbelastning för svensk polis:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Polisens-resurser-och-beredska_H310335/

Beredskapolisföreningen ställer sig bakom Roger Haddads fråga, och undrar stillsamt om det inte vore på sin plats för regeringen att faktiskt börja titta på en återuppbyggnad?

Detta särskilt när även polisförbundet slår larm:

http://www.expressen.se/nyheter/polisfacket-slar-larm-klarar-inte-situationen/

Beredskapspolisföreningen på Folk och Försvar

Under dagens utfrågning av Anders Ygeman på Folk och Försvars Rikskonferens ställde Urban Nordell, sekreterare i Beredskapspolisföreningen en fråga via Twitter som inrikesministern besvarade.

Beredskapspolisföreningen i möte med Polisförbundets styrelse

Polisförbundet och Beredskapspolisföreningen har haft ett första konstruktivt möte där vi diskuterade möjligheter, svårigheter och eventuella lösningar. Dialogen kommer att fortsätta under våren.

 

Väldigt bra artikel i Dagens Nyheter och debattartikel i Uppsala Nya Tidning

Inrikesminister Anders Ygeman svarar Sigtuna Kommun

I sitt svar på Sigtuna Kommuns skrivelse till Justitedepartementet om att återinföra beredskapspolisen, skriver Anders Ygeman att även om ”frågan om beredskapspolisens eventuella återinrättande är högaktuell”, så återstår ett antal frågor som måste redas ut bland annat organisering , rekrytering, utbildning och finansiering.

Inrikesministern skriver vidare att det med bakgrund av detta inte är realistiskt att tro att det ”snabbt skulle gå att återinföra beredskapspolisen”. (Vilket precis var förre rikspolischefen Bengt Svensons syfte när han gav order om att förstöra beredskapspolisens register, utrustning etc. reds anm.)

Ygeman anser inte att förhållandena i Sverige i nuläget är sådana att det bör initieras ett arbete med att återinföra beredskapspolisen. Däremot öppnade Inrikesministern för att frågan kan komma att behandlas i ljuset av det återupptagna arbetet med totalförsvaret.

Beredskapspolisföreningen anser i likhet med bland annat Sigtuna Kommun, att behovet av att återinföra beredskapspolisen aldrig varit större än nu.

Att beredskapspolisen inte kan- eller bör formeras och verka enligt den gamla förordningen (f.ö en fråga som föreningen drivit under många år), borde inte hindra Regeringen från att under en övergångsperiod snabbinkalla redan utbildade beredskapspoliser samtidigt som en utredning om en ny beredskapspolis pågår.

Beredskapspolisföreningen anser i likhet med bland annat Sigtuna Kommun, att behovet av att återinföra beredskapspolisen aldrig varit större än nu.

Med bakgrund av den massiva flyktingström som landet just nu upplever och de påfrestningar samhället  därmed utsätts för, tillsammans med den ökade militära spänningen i vårt närområde, måste Anders Ygeman ta sig en rejäl funderare. Vi har inte längre en krisberedskap att luta oss tillbaka mot. Sverige kanske med nöd och näppe klarar av de utmaningar som vi utsätts för just nu, men lägg till ett terrordåd, en kärnkraftsolycka eller någon annan incident kopplat till vår infrastruktur, och vi är i ett helt annat läge ur ett trygghets- och säkerhetsperspektiv.

Då, käre Anders Ygeman, är det så dags att börja utreda. När det redan är försent.