Sigtuna Kommun Kräver ett återinförande av Beredskapspolisen

DN

DN

Ur dagens pappersutgåva av DN sid 19 30/11-2015

 

Sigtuna Kommun kräver att beredskapspolisen återinföres, och det var Beredskapolisföreningens styrelse som informerade kommunen om beredskapspolisens tidigare roll och utbildning.

Föreningen anser liksom Sigtuna Kommun att  fler kommuner har behov av att trygga sina medborgare.

Beredskapspolisen i Nordegren & Epstein i P1

Den 26/11 var Ebrahim Nikkhah—Dehkordi, statsvetare och sakkunnig i Rikspolisstyrelsens översyn av Beredskapspolisen 2010 med i  Nordegren & Epstein i P1 för att diskutera beredskapolisens vara eller inte vara. Mycket bra och sakligt!

Länk till inslaget

Rapport från mötet med Inrikesministerns Stab 2015-11-16

Mötet på Rosenbad
Beredskapspolisföreningen representerad av Urban Nordell (sekreterare) och Ebrahim Nikkhah—Dehkordi (politisk sakkunnig), träffade idag  tillsammans med Anders Fryksell  sakkunnig på PHS, Inrikesministerns stab på Justitiedepartementet på Rosenbad.
Under mötet var man från Justitiedepartementet intresserad av få information om den samlade gruppens ståndpunkt i frågan. Under mötet hjälptes man därför åt att förklara de olika aspekterna kring beredskapspolisen; organisatoriskt, utbildningen och de legala aspekterna med att ta beredskapspolisen i tjänst. Urban redogjorde för föreningens förslag på hur en framtida beredskapspolisorganisation skulle kunna se ut och fungera. (Läs mer i rapporten från London Metropolitan Police.) På en rak fråga om Hemvärnet var svaret glasklart från Anders Fryksell; Hemvärnet saknar helt möjlighet att bistå polisen då man saknar både nödvändig utbildning och lagstöd. Enda alternativet skulle vara Beredskapspolisen.

Vad händer härnäst?
Inom den närmsta tiden kommer tjänstemän från Justitiedepartementet att träffa rikspolischef Dan Eliasson och representanter från polisförbundet. Även från politiskt håll händer det saker då Roger Haddad (Fp) inväntar svar på sin interpellation från inrikesminister Anders Ygerman.

Vad tror Beredskapolisföreningen?
Beredskapolisföreningens tolkning av mötet är att man inom Justitiedepartementet förbereder ett beslut i riksdagen, och att man inför ett sådant beslut vill skaffa sig så mycket information och kunskap som möjligt för ett välgrundat beslut.
Man ville dock inte släppa ifrån sig så mycket information, så några ytterligare indikationer från mötet fick vi inte med oss.
Men, med tanke på det massiva stöd ett återinförande av Beredskapspolisen har bland riksdagens partier parat med Justitiedepartementets sondering i frågan, är vår gissning att ett riksdagsbeslut om att återinföra Beredskapspolisen i någon form inte ligger långt borta.

När skulle en ny organisation kunna starta?
Enligt väl insatta källor inom polisen som föreningen varit i kontakt med i anslutning till mötet på Rosenbad, skulle ett återinförande av Beredskapspolisen tidigast kunna ske under perioden februari-maj nästa år. Vidare vill man inom polisen, enligt vad föreningen erfar, säkerställa att de personer man rekryterar uppfyller högt uppsatta krav genom en ny antagningsprocess om- eller när- ett positivt beslut kommer. Det är alltså inte alls säkert att man blir antagen bara för att man tidigare varit verksam inom den gamla beredskapspolisorganisationen.
Som sagt, detta är inga officiella uppgifter så de bör tas med en nypa salt.

ETT FÖRTYDLIGANDE!

Beredskapspolisföreningen är en idéell politiskt obunden förening som sedan 2006 arbetat för att beredskapspolisen skall komma samhället till nytta.

Vi har sedan starten haft en god relation och stöd från RPS som gett oss tillstånd att använda beredskapspolisens emblem och namn, de har även upplåtit sina lokaler för våra årsmöten.

Det har dock på senare tid dykt upp en webbsida på adressen beredskapspolisen.se som gärna vill göra sig till talespersoner för Sveriges fd. beredskapspoliser.

Beredskapolisföreningen har på kort tid fått ta emot både epost och telefonsamtal från politiker, journalister och yrkespoliser som undrar vad det är som pågår, och hur vi som förening kan ge en så skev bild av beredskapspolisen.

Beredskapspolisföreningen tar starkt avstånd från dessa individer och det de förmedlar på både sin facebooksida och hemsida, då vi anser att de är oseriösa och därmed skadar både allmänhetens och poliskårens förtroende för oss fd. beredskapoliser.

Som en konsekvens av detta kommer vi också med omedelbar verkan att byta vårt domännamn till Beredskapspolisforeningen.se för att ytterligare förtydliga att vi inte har med dessa individer att göra.

/Styrelsen

Beredskapspolisföreningen till Justitiedepartementet 16/11

Måndagen den 16/11 har styrelsen för Beredskapspolisföreningen blivit inbjuden till Inrikesministerns stab på Justitiedepartementet tillsammans med sakkunnig från Polishögskolan.

Rapport från mötet följer.