MEDLEM

Välkommen som stödmedlem i Beredskapolisföreningen!
Bli stödmedlem i Beredskapspolisföreningen och stöd vårt arbete med att återinföra beredskapspolisen som en polisiär förstärkningsresurs i samhället.
Att bli stödmedlem kostar 100 kr per år, och pengarna används till att driva ett effektivt lobbyarbete och täcka kostnader för hemsida, utskick etc. Stödmedlemskap är öppet för alla som vill att det arbetas för att samhället skall ha en krisberedskap värd namnet.
Betala in medlemsavgiften till Beredskapspolisföreningens Plusgiro: 16 978 47-0 Märk betalningen med Stödmedlem
Ange vilket län och avdelning du ev. tillhörde