Ny styrelse utsedd

Föreningen har haft årsmöte där man utsett ny styrelse, detta i samband med att Mikael Juul Sörensen valt att lämna föreningen.

Den nya styrelsen ser ut enligt följande:

Ordförande: Urban Nordell
Sekreterare: Pierre Osbeck
Ledamot: Fredrik Brander
Ledamot: Ebrahim ”Ebbe” Nikkhah-Dehkordi
Ledamot: Henrik Lindfors