Väldigt bra artikel i Dagens Nyheter och debattartikel i Uppsala Nya Tidning