Möte på Rosenbad 19 april 2016

Den 19 april träffade vår ordförande Mikael Sörensen Johan Moström på Rosenbad. Johan är politisk sakkunnig och arbetar för Inrikesminister Anders Ygeman.

Mikael redogjorde för Johan om vår förenings förslag om en resurs likt beredskapspolisen men med utökade användningsområde.

Då Inrikesministern hade uttryckt tankar om en resurs som kunde användas för att avlasta den ordinarie polisen, nämnde han system som polisen i Holland med frivillig polis eller den engelska modellen Special Constables (SC) Den tänkta resursen skulle kunna användas likt deltidsbrandkåren.

Eftersom vår förening har kunskap om hur det brittiska systemet med SC fungerar låg det i sin natur att Mikael redogjorde för just det konceptet. Diskussion om utbildning och inom vilka områden man använde SC.

Mikael redogjorde även om terrorberedskapen och vilka resurser polisen kunde få av Försvarsmakten då Inrikesministern kom in i rummet och ursäktade sig om att han hade fått ett par minuters paus och tänkte komma in och lyssna. Ett trevligt avbrott.

Vi pratade om utlandsmissioner och hur svensk polis, likt de flesta i Europa, har bekymmer och inte har förmåga att ställa upp med större kontingenter med polisresurser, skulle Sverige kunna erbjuda reservpoliser.

Naturligtvis diskuterades andra saker också men det jag har nämnt är i huvudsak de viktigaste.

Mötet blev ett bra möte och vår förening har lösningar på delar av de problem svensk polis befinner sig i.