UTBILDNING

Grund- och repetetionsutbildning

Utbildningen till beredskapspolis omfattade fem veckors intensiv grundutbildning i specifika polisiära uppgifter. Därefter genomfördes regelbundna utbildningstillfällen om en vecka vartannat år. Vid sidan av detta förekom övningar. För utbildningen ansvarade Polishögskolan, med såväl egna lärare som andra instruktörer inom polisen.

Medel till utbildningen kom ifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och man logerades i lokaler som tillhandahölls av Försvarsmakten. Gruppcheferna, som ledde sina grupper under alla moment, hade dessutom fått genomgå en särskild ledarskapsutbildning.

Tidigare krävdes genomförd värnplikt med goda vitsord för att kunna bli antagen som beredskapspolis.
Detta krav togs dock bort och istället ökades grundutbildningens längd.

Beredskapspolisens utbildning omfattade bl.a. följande:

 • Polisjuridik
 • Sjukvård (L-ABC, HLR)
 • Självskydd
 • Handfängsel
 • Gripandetekniker
 • Expanderbar batong
 • Kartkunskap
 • Radiokommunikation
 • Fordonskontroll
 • Handhavande och brukande av polisens tjänstevapen Sig Sauer
 • Eftersök av försvunnen / farlig person (enligt MSO-konceptet)
 • Taktiskt genomsök av fastighet
 • Ingripande mot folksamling
 • Evakuering och bevakning (vid t.ex. farlig smitta)
 • Polisiär kommendering
 • Trafikdirigering
 • Alkoholutandningsprov
 • Grundläggande CBRN och explosiva medel
 • OC-spray
 • Kommunikativt och taktiskt förhållningssätt (Bastaktik)


Hårda krav på resultat
En beredskapspolis var tvungen att bli godkänd i samtliga utbildningsmoment för att få fortsätta som beredskapspolis.

1_Utbildningsdokument 2008