ETT FÖRTYDLIGANDE!

Beredskapspolisföreningen är en idéell politiskt obunden förening som sedan 2006 arbetat för att beredskapspolisen skall komma samhället till nytta.

Vi har sedan starten haft en god relation och stöd från RPS som gett oss tillstånd att använda beredskapspolisens emblem och namn, de har även upplåtit sina lokaler för våra årsmöten.

Det har dock på senare tid dykt upp en webbsida på adressen beredskapspolisen.se som gärna vill göra sig till talespersoner för Sveriges fd. beredskapspoliser.

Beredskapolisföreningen har på kort tid fått ta emot både epost och telefonsamtal från politiker, journalister och yrkespoliser som undrar vad det är som pågår, och hur vi som förening kan ge en så skev bild av beredskapspolisen.

Beredskapspolisföreningen tar starkt avstånd från dessa individer och det de förmedlar på både sin facebooksida och hemsida, då vi anser att de är oseriösa och därmed skadar både allmänhetens och poliskårens förtroende för oss fd. beredskapoliser.

Som en konsekvens av detta kommer vi också med omedelbar verkan att byta vårt domännamn till Beredskapspolisforeningen.se för att ytterligare förtydliga att vi inte har med dessa individer att göra.

/Styrelsen