Rapport från mötet med Inrikesministerns Stab 2015-11-16

Mötet på Rosenbad
Beredskapspolisföreningen representerad av Urban Nordell (sekreterare) och Ebrahim Nikkhah—Dehkordi (politisk sakkunnig), träffade idag  tillsammans med Anders Fryksell  sakkunnig på PHS, Inrikesministerns stab på Justitiedepartementet på Rosenbad.
Under mötet var man från Justitiedepartementet intresserad av få information om den samlade gruppens ståndpunkt i frågan. Under mötet hjälptes man därför åt att förklara de olika aspekterna kring beredskapspolisen; organisatoriskt, utbildningen och de legala aspekterna med att ta beredskapspolisen i tjänst. Urban redogjorde för föreningens förslag på hur en framtida beredskapspolisorganisation skulle kunna se ut och fungera. (Läs mer i rapporten från London Metropolitan Police.) På en rak fråga om Hemvärnet var svaret glasklart från Anders Fryksell; Hemvärnet saknar helt möjlighet att bistå polisen då man saknar både nödvändig utbildning och lagstöd. Enda alternativet skulle vara Beredskapspolisen.

Vad händer härnäst?
Inom den närmsta tiden kommer tjänstemän från Justitiedepartementet att träffa rikspolischef Dan Eliasson och representanter från polisförbundet. Även från politiskt håll händer det saker då Roger Haddad (Fp) inväntar svar på sin interpellation från inrikesminister Anders Ygerman.

Vad tror Beredskapolisföreningen?
Beredskapolisföreningens tolkning av mötet är att man inom Justitiedepartementet förbereder ett beslut i riksdagen, och att man inför ett sådant beslut vill skaffa sig så mycket information och kunskap som möjligt för ett välgrundat beslut.
Man ville dock inte släppa ifrån sig så mycket information, så några ytterligare indikationer från mötet fick vi inte med oss.
Men, med tanke på det massiva stöd ett återinförande av Beredskapspolisen har bland riksdagens partier parat med Justitiedepartementets sondering i frågan, är vår gissning att ett riksdagsbeslut om att återinföra Beredskapspolisen i någon form inte ligger långt borta.

När skulle en ny organisation kunna starta?
Enligt väl insatta källor inom polisen som föreningen varit i kontakt med i anslutning till mötet på Rosenbad, skulle ett återinförande av Beredskapspolisen tidigast kunna ske under perioden februari-maj nästa år. Vidare vill man inom polisen, enligt vad föreningen erfar, säkerställa att de personer man rekryterar uppfyller högt uppsatta krav genom en ny antagningsprocess om- eller när- ett positivt beslut kommer. Det är alltså inte alls säkert att man blir antagen bara för att man tidigare varit verksam inom den gamla beredskapspolisorganisationen.
Som sagt, detta är inga officiella uppgifter så de bör tas med en nypa salt.