Kammaren biföll utskottets förslag

Äntligen!!!

Läs mer om detta på:
Polisfrågor Justitieutskottets Betänkande 2020/21:JuU23 – Riksdagen

Nu börjar resan för uppbyggnad igen…