Beredskapspolisen i Nordegren & Epstein i P1

Den 26/11 var Ebrahim Nikkhah—Dehkordi, statsvetare och sakkunnig i Rikspolisstyrelsens översyn av Beredskapspolisen 2010 med i  Nordegren & Epstein i P1 för att diskutera beredskapolisens vara eller inte vara. Mycket bra och sakligt! Länk till inslaget

Rapport från mötet med Inrikesministerns Stab 2015-11-16

Mötet på Rosenbad Beredskapspolisföreningen representerad av Urban Nordell (sekreterare) och Ebrahim Nikkhah—Dehkordi (politisk sakkunnig), träffade idag  tillsammans med Anders Fryksell  sakkunnig på PHS, Inrikesministerns stab på Justitiedepartementet på Rosenbad. Under mötet var man från Justitiedepartementet intresserad av få information om den samlade gruppens ståndpunkt i frågan. Under mötet hjälptes man därför åt att förklara de […]