Liberalerna återupprepar sin fråga till Regeringen

Roger Haddad (L) har återigen ställt en interpellation till Anders Ygeman angående ett återinförande av Beredskapspolisen. Detta med anledning av det under senhöstens försämrade läge och ökad arbetsbelastning för svensk polis:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Polisens-resurser-och-beredska_H310335/

Beredskapolisföreningen ställer sig bakom Roger Haddads fråga, och undrar stillsamt om det inte vore på sin plats för regeringen att faktiskt börja titta på en återuppbyggnad?

Detta särskilt när även polisförbundet slår larm:

http://www.expressen.se/nyheter/polisfacket-slar-larm-klarar-inte-situationen/