Personlig rapport från träff med Cecilia Malmströms stab på EU-kommissionen i Bryssel 3 maj 2010

På uppdrag av föreningen åkte jag ner till Bryssel den 2 maj 2010. Resan var bekostad av en annan part och jag hade fått ledigt måndagen från studier för att besöka Cecilia Malmströms stab. Jag kan tala om att jag hade gått igenom samtalet under hela söndagskvällen samt måndagen innan jag med bestämda steg tog […]