Vårt yrkande till en ny Polisreserv

Onsdagen den 11 maj träffade ordförande Mikael Sörensen samt sekreterare Urban Nordell polisförbundets vice ordförande Anna Nellberg samt Christer Palmqvist Vi presenterade vårt förslag med införandet av en ny Nationell Polisreserv. Mötet varade i två timmar och vi ska få besked efter semestern hur polisförbundet ställer sig till vårt förslag. Här nedan finner ni vårt […]

Möte på Rosenbad 19 april 2016

Den 19 april träffade vår ordförande Mikael Sörensen Johan Moström på Rosenbad. Johan är politisk sakkunnig och arbetar för Inrikesminister Anders Ygeman. Mikael redogjorde för Johan om vår förenings förslag om en resurs likt beredskapspolisen men med utökade användningsområde. Då Inrikesministern hade uttryckt tankar om en resurs som kunde användas för att avlasta den ordinarie polisen, […]

Rapport från mötet med Centerpartiet den 14 mars

  Måndagen den 14 mars hade ordförande Mikael Sörensen möte med Centerpartiets politisk sakkunnig i juridiska frågor, Gabriela Chand. Vi pratade om beredskapspolisen och vad vi (föreningen) hade  för  förslag om att utöka användningsområdet för enheten. I ett första steg föreslår vi en ändring av namnet Beredskapspolisen till ett som är anpassat till den nya […]

Sigtuna Kommun Kräver ett återinförande av Beredskapspolisen

Ur dagens pappersutgåva av DN sid 19 30/11-2015   Sigtuna Kommun kräver att beredskapspolisen återinföres, och det var Beredskapolisföreningens styrelse som informerade kommunen om beredskapspolisens tidigare roll och utbildning. Föreningen anser liksom Sigtuna Kommun att  fler kommuner har behov av att trygga sina medborgare.

Personlig rapport från träff med Cecilia Malmströms stab på EU-kommissionen i Bryssel 3 maj 2010

På uppdrag av föreningen åkte jag ner till Bryssel den 2 maj 2010. Resan var bekostad av en annan part och jag hade fått ledigt måndagen från studier för att besöka Cecilia Malmströms stab. Jag kan tala om att jag hade gått igenom samtalet under hela söndagskvällen samt måndagen innan jag med bestämda steg tog […]