Presentation för Justitieutskottet 2011-04-14

Den 14 april 2011 var styrelsen för Beredskapspolisföreningen inbjudna att prata inför Justitieutskottet. Med på mötet var också Claes-Göran Håvedal fd. nationell chef för Särskilda Beredskapspolisen. Under dragningen presenterades bla Beredskapspolisföreningens syn på hur BerPol borde utvecklas och varför det är viktigt för samhället med en polisiär förstärkningsresurs, t ex vid kraftiga flyktingströmmar. Presentationsmaterial Justitieutskottet 2011-04-14