Kammaren biföll utskottets förslag

Äntligen!!! Läs mer om detta på: Polisfrågor Justitieutskottets Betänkande 2020/21:JuU23 – Riksdagen Nu börjar resan för uppbyggnad igen…

Ny styrelse utsedd

Föreningen har haft årsmöte där man utsett ny styrelse, detta i samband med att Mikael Juul Sörensen valt att lämna föreningen. Den nya styrelsen ser ut enligt följande: Ordförande: Urban Nordell Sekreterare: Pierre Osbeck Ledamot: Fredrik Brander Ledamot: Ebrahim ”Ebbe” Nikkhah-Dehkordi Ledamot: Henrik Lindfors

ETT FÖRTYDLIGANDE!

Beredskapspolisföreningen är en idéell politiskt obunden förening som sedan 2006 arbetat för att beredskapspolisen skall komma samhället till nytta. Vi har sedan starten haft en god relation och stöd från RPS som gett oss tillstånd att använda beredskapspolisens emblem och namn, de har även upplåtit sina lokaler för våra årsmöten. Det har dock på senare […]

Beredskapspolisföreningen till Justitiedepartementet 16/11

Måndagen den 16/11 har styrelsen för Beredskapspolisföreningen blivit inbjuden till Inrikesministerns stab på Justitiedepartementet tillsammans med sakkunnig från Polishögskolan. Rapport från mötet följer.

Viktigt meddelande till fd. Beredskapspoliser

Vi behöver komma i kontakt med fd. aktiva Särskilda Beredskapspoliser som på kort varsel kan tänka sig att rycka in i tjänst. Informationen kommer vidarebefordras till respektive polisregion. Använd kontaktformuläret.