Kammaren biföll utskottets förslag

Äntligen!!! Läs mer om detta på: Polisfrågor Justitieutskottets Betänkande 2020/21:JuU23 – Riksdagen Nu börjar resan för uppbyggnad igen…