BEREDSKAPSPOLISFÖRENINGEN

Varför publicerar vi återigen information om beredskapspolisen? 2012 beslutade riksdagen att lägga beredskapspolisorganisationen på is, då man ansåg att ordinarie polisens numerär på 20 000 män och kvinnor skulle vara tillräckligt. Tyvärr tog man inte eventuella kriser i beaktande. Vi inom Beredskapspolisföreningen tycker att det är viktigt att både beslutsfattare och allmänhet får en riktig […]

Presentation för Justitieutskottet 2011-04-14

Den 14 april 2011 var styrelsen för Beredskapspolisföreningen inbjudna att prata inför Justitieutskottet. Med på mötet var också Claes-Göran Håvedal fd. nationell chef för Särskilda Beredskapspolisen. Under dragningen presenterades bla Beredskapspolisföreningens syn på hur BerPol borde utvecklas och varför det är viktigt för samhället med en polisiär förstärkningsresurs, t ex vid kraftiga flyktingströmmar. Presentationsmaterial Justitieutskottet 2011-04-14

Rapport från Beredskapspolisföreningens möte med London Metropolitan Police

Den 17 november 2010 träffade delar av Beredskapspolisföreningens styrelse; Mikael Sörensen, Urban Nordell och Fredrik Brander, Alan Horton, Superintendent för Metropolitan Police London och ansvarig för Metropolitans ca 4000 frivilliga poliser. Detta är rapporten som skrevs efter detta möte och som från början publicerades på den gamla hemsidan. Rapporten i dess nuvarande form har omarbetats […]