Liberalerna återupprepar sin fråga till Regeringen

Roger Haddad (L) har återigen ställt en interpellation till Anders Ygeman angående ett återinförande av Beredskapspolisen. Detta med anledning av det under senhöstens försämrade läge och ökad arbetsbelastning för svensk polis: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Polisens-resurser-och-beredska_H310335/ Beredskapolisföreningen ställer sig bakom Roger Haddads fråga, och undrar stillsamt om det inte vore på sin plats för regeringen att faktiskt börja titta på en återuppbyggnad? […]

Beredskapspolisföreningen på Folk och Försvar

Under dagens utfrågning av Anders Ygeman på Folk och Försvars Rikskonferens ställde Urban Nordell, sekreterare i Beredskapspolisföreningen en fråga via Twitter som inrikesministern besvarade.

Beredskapspolisföreningen i möte med Polisförbundets styrelse

Polisförbundet och Beredskapspolisföreningen har haft ett första konstruktivt möte där vi diskuterade möjligheter, svårigheter och eventuella lösningar. Dialogen kommer att fortsätta under våren.  

Väldigt bra artikel i Dagens Nyheter och debattartikel i Uppsala Nya Tidning

Beredskapspolisen i media under dagen: Artikel i Dagens Nyheter: http://www.dn.se/nyheter/sverige/roster-hojs-for-att-aktivera-nedlagd-polisreserv/ Debattartikel i Uppsala Nya Tidning: http://www.unt.se/asikt/debatt/aterinfor-beredskapspolisen-4048755.aspx

Inrikesminister Anders Ygeman svarar Sigtuna Kommun

I sitt svar på Sigtuna Kommuns skrivelse till Justitedepartementet om att återinföra beredskapspolisen, skriver Anders Ygeman att även om ”frågan om beredskapspolisens eventuella återinrättande är högaktuell”, så återstår ett antal frågor som måste redas ut bland annat organisering , rekrytering, utbildning och finansiering. Inrikesministern skriver vidare att det med bakgrund av detta inte är realistiskt att tro att […]